Kas ir antroposofā medicīna

Antroposofā medicīna ir integratīva diagnostikas un ārstniecības metode

“Pašizziņa sakņojas pasaules izziņā.
Pasaules izziņa dzen asnus no pašizziņas.”

/Rūdolfs Šteiners/

Uzzini vairāk par pētījumiem antroposofajā medicīnā

PĒTĪJUMI

Uzzināt vairāk par tālākizglītības programmu antroposofajā medicīnā

Tālākizglītības programma antroposofajā medicīnā 2019-2021

Kas ir antroposofā medicīna

Antroposofā medicīna ir integratīva diagnostikas un ārstniecības metode, kas balstās konvencionālajā medicīnā un pielieto jaunākos medicīnas tehnoloģiju sasniegumus, papildinot tos ar zināšanām, par cilvēka organisma fizisko, vitālo, mentālo un individualitātes līmeni. Tā ir uz pacientu vērsta individuāla un visaptveroša medicīnas pieeja, kur zāļu līdzekļu un citu terapiju izvēle pamatojas novērtējot ne tikai pacienta fiziskā organisma izmeklējumus, bet izvērtējot arī vitalitātes rādītājus, emocionālo situāciju un individualitātes biogrāfiskos aspektus. Ārstēšanas mērķis vienmēr ir atjaunot vai stimulēt pacienta organisma paša atveseļošanās spēkus, veicināt pacienta līdzestību un salutoģenētisko potenciālu.

Veselība tiek definēta kā dinamiska līdzsvara stāvoklis starp fiziski-fizioloģiskajiem un mentāli-garīgajiem procesiem cilvēka organismā.


Antroposofā medicīna izmanto konvencionālās medicīnas un antroposofās medicīnas zāļu līdzekļus. Antroposofie zāļu līdzekļi ir iekļauti Eiropas Savienības regulējumā par zālēm. Antroposofās zāles tiek ražotas saskaņā ar Labas ražošanas prakses standartiem un to kvalitāte tiek kontrolēta atbilstoši oficiālās farmakopejas kritērijiem. Antroposofo zāļu līdzekļu lietošanas aktualitāte pieaug, ņemot vērā to visaptevorošo iedarbību un nozīmīgo lomu komplementārās medicīnas ietvaros.

Antroposofā medicīnas metode ir reģistrēta LR MK noteikumos Nr. 317 kā “Antroposofās medicīnas metode ārsta praksē” ar kodu M71, kā komplementāra ārstnieciskā un diagnostiskā metode ārsta praksē.