Kontakti | Rekvizīti


Biedrība “Latvijas Antroposofo ārstu asociācija”

Mārupes ielā 22, Rīga LV1002,
Tel. +371 29128610
Konts:LV38UNLA0050012781857
SWIFT kods:UNLALV2X,
Reģ. Nr. 40008120222

Comments are closed.