Tālākizglītības mērķis

Antroposofās medicīnas metodes tālākapmācības programmu – apguvuša ārsta spēja patstāvīgi ārstēt pacientu, ar antroposofās medicīnas metodi, kas balstīta konvencionālajā   medicīnā un papildināta ar  visaptverošu izpratni par cilvēku. Ārsta spējas apliecināt kompetenci par pacienta līdzestības un salutoģenētiskā potenciāla veicināšanu; antroposofo anamnēzi; izmeklēšanu; diagnozi. Ārsta spējas izvērtēt iespēju ārstēt pacientu ar antroposofās medicīnas metodi, nospraust individuālu ārstēšanas plānu, to īstenot, novērtēt un ja nepieciešams koriģēt; dokumentēt ārstniecības procesu.

Comments are closed.